غلامحسین صمیمى

    در سال 1292 در دهستان خوسف متولد شده. پس از تحصیلات متوسطه به استخدام آموزش و پرورش درآمد و پس از آن به سردفترى اسناد رسمى شماره 2 شهرستان بیرجند تا زمان بازنشستگى در سال 1367 اشتغال داشته است . آقاى صمیمى شاعر خوش ذوقى است و تاکنون دو جلد کتاب از سروده‏هاى خود را تحت عناوین " قسمتى از اشعار " و "راه نامه " به چاپ رسانیده است . چند بیت از قصیده ایشان در نعت حضرت رسول اکرم )ص( به عنوان نمونه آورده مى‏شود.

    دانم همى که شمس والضحى است محمّد

 مظهر اسماء کبریاست محمد

خاتم و سالار انبیاست محمّد

 درج پر از گوهر صفات اللهى

آینه جلوه خداست محمّد

 صبح ازل، عقل کل، یگانه لولاک

علت ایجاد ماسواست محمّد

 بر زن ومرد جهان ، زابیض و اسود

هادى و مهدى و رهنماست محمّد

 ما که همه رو سیاه واهل گناهیم

روز قیامت شفیع ماست محمّد

 وصف محمد نه حدّ توست صمیمى

بین تو کجائى و او کجاست محمّد

 ذره چه مى‏داند از بزرگى خورشید

دانم همى که شمس والضحى است محمّد_