استاد فرهیخته جناب آقای سید سعید عندلیب

     در سال 1334 در شهر بیرجند در خانواده‏اى روحانى متولد شد پس از اتمام تحصیلات ابتدائى ومتوسطه در سال 1357 در رشته زبان وادبیات فارسى از دانشگاه تهران به اخذ درجه لیسانس نائل آمد.وى در سال 1358 به سمت دبیر ادبیات آموزش و پرورش بیرجند استخدام شد و ضمن خدمت، دوره کارشناسى ارشد ادبیات فارسى را به پایان برد. عندلیب در احیاى فرهنگ بیرجند  سعى و تلاش خود را در سرودن شعر به لهجه محلى مصروف داشته و از او نصاب گونه اى در 222 بیت وجود دارد که از زیبائى خاصى برخوردار است . عندلیب  سبک ها و قالب‏هاى مختلف شعرى را تجربه کرده است. ذیلاً به عنوان نمونه شعر "امام دل " آورده مى‏شود.(92)

 

  امام دل

 ساقى از شراب غم ،پرکند چو جام دل

عین شعله مى گردد ،آتشین کلام دل

 شور عشق و مستى را مى برد به کام خود

چون رسد زجام غم ،جرعه اى به کام دل

 بر صحیفه دوران ،در قصیده هجران

واژه خیال اوست ،رمز التیام دل

 تا خیال چشمانش، در آینه مى افتد

تصویر نگاه او ،مى شود امام دل

 درامارت حسنش ،شور اشتیاق ما

سکّه سعادت را ،مى زند به نام دل

 انتظار او باغیست ،همچو باغ آئینه

در بهار دیدارش ،بشکفد به کام دل

 در بلوغ فجر عشق ،تازند صبوح وصل

تا طلوع مى آید ،قاصد پیام دل

 دولت وصال او ،چون به شهر هجر آید

کوس سربلندى را، مى زند به بام دل

 با بهار مى آیند ،گلرخان به سوز دل

با شکوفه مى خوانند ،شعر بار عام دل

 بر غرور مژگانش ،بر شکوه چشمانش

پویک نگاه ما ،مى دهد سلام دل

 عشق اوست اندر دل ،کاین چنین بود صدجان

همچو عندلیب از شور پیرو مرام دل