غلامحسین چهکندى نژاد

    در سال 1337 در بیرجند متولد شد و تحصیلات خود را در مقاطع دبستان و دبیرستان در این شهر گذرانید.

    او به شعر نو علاقه دارد و اولین کتاب شعر خود را تحت عنوان "سرود باران " در سال 1366 و دومین کتاب خود را تحت عنوان "شیار شامگاه "در سال 1369 به چاپ رسانیده است . مجموعه شعر دیگرى به نام "بى قرار عشق هاى گمشده " در دست چاپ دارد. در کتاب "هزار و یک شعر " که پیرامون شعر نو در 90 سال اخیر توسط محمد على سپانلو تهیه و درسال 1378 به چاپ رسیده است نیز چند شعر از آثار این شاعر در آن وجود دارد.

    با نگاهى سطحى به اشعار چهکندى نژاد ، انسان همه اشعار او را دوست دارد اما من از بین آنها یک قطعه را باعنوان »اگر درخت‏ها بمیرند« انتخاب کرده‏ام:

اگر درخت هابه بمیرند

 اگر درخت ها بمیرند

 انسان به گونه اى دیگر

 خواهد مرد

     ×××

 به گونه اى تنها

 با رازها و زخم هایش

     ×××

 اگر درخت ها بمیرند

 انسان باکدام دوست

 سخن خواهد گفت ؟

     ×××

 و پرندگان

 برشاخه کدام زندگى

 آشیانه خواهند ساخت ؟

      ×××

 اگر درخت ها بمیرند...