علیرضا خسروى دندانپزشک

    در سال 1352 در شهرستان بیرجند متولد شده .وى  سرودن شعر را در قالب‏هاى مختلف شعرى از سال 1363 آغاز نموده و به سرودن غزل علاقه خاصى دارد.

                                                           

 بیا دریچه دل را دوبار ه بازکنیم

به روى پنجره دست دعا دراز کنیم

 به مقتضاى زمان گرچه کعبه ثابت نیست

بیا به قبله دلهایمان نماز کنیم

××××

 نام تو ز آفتاب باید پرسید

رازت ز دل شهاب باید پرسید

 اى عشق ، نشان آبى قصر تو را

از تشنگى سراب باید پرسید