سید محمد حسین کبریائی ، ادیبى سخنور، شاعرى خوش قریحه و داراى خطى زیبا از خطه خراسان جنوبی ( شهرستان نهبندان ) بود که پس از تحصیل در علوم معقول وادبیات عرب به زادگاه خود نهبندان بازگشت و به تدریس مشغول گردید او پس از سالیان متمادی آموزش جوانان آن منطقه در سال 1338 شمسى متوفى گردید. 

چند بیتى از قصیده مطول وى به شرح زیر انتخاب شده است:

نباشد عاشق آن مردى که در دل بیم جان دارد

زره بر تن در این میدان سپرپیش سنان دارد

زهى ترک کمان ابرو که پیش تیر مژگانى

مشعشع تن زپیکانها چو مهر آسمان دارد

به چشم ضاحک و باکى بر افلاکى و برخاکى

به حد خورشید تابنده، به قد سرو روان دارد