غلامحسين چهكندي نژاد

غلامحسين چهكندي نژاد، از شاعران نوپرداز جنوب خراسان است . وي در سال 1337 در بيرجند به دنيا آمد واز شاعراني است كه شعرش مرزهاي بيرجند را درنورديده است ومخاطبان خاص خود را در سراسر كشور پيدا كرده است .

آثار منتشر شده ي او عبارتند از:

1- سرود باران(تهران -1366)

2- شيار شامگاه(تهران-1369)

3- زمان را از تو مي گيرند(تهران-1379)

4- راه زيروچ(1387- مشهد)

5-بادام تلخ(1388-مشهد)  

جند شعر ازاين شاعر خوب بيرجندي را با هم مي خوانيم:

 

دلتنگي 

گفتي تا دلتنگم شدي

        تار گيسويم را بسوز

آنقدر دست دست كردم

               تار گيسويت را باد برد.

 

حال سالها ست

     باد آتش ميزنم! 

 

از دستگرد تا گل**

 

از دستگرد تا گل

 راهي نبود

 

شب،

 دوراهي گل

     سوسن مي خواند:

                   "خوش به حال ديوونه

                    كه هميشه خندونه..."

 

ما مي خنديديم

راه ما را مي بلعيد

 

نيمه شب 

  كنار چشمه نشستيم

                   ماه بود و پياله

شب را

كنار چشمه سحر كرديم.

 

**"دستگرد" و"گل " دو روستا در نزديكي بيرجند مي باشند. 

 


/ 0 نظر / 42 بازدید