یک فرصت

تصور کنید هر روز ٨٦٤٠٠ دلار به حساب شما واریز می‌شود، ولی دو شرط دارد. اول اینکه تمام این پول را باید تا شب خرج کنید، وگرنه هرچه اضافه مانده است پس گرفته می‌شود. تقلب‌هایی مانند انتقال اضافه‌ی پول به حساب دیگران نیز ممکن نیست. شرط بعدی این است که بانک می‌تواند هر وقت بخواهد بدون اطلاع قبلی حسابتان را ببندد. چگونه عمل خواهید کرد؟! نکته این است که همه‌ی ما این حساب جادویی را در اختیار داریم! این حساب با ثانیه‌ها پر می‌شود... هر روز که از خواب بیدار می‌شویم، ٨٦٤٠٠ ثانیه به ما جایزه داده می‌شود و شب که می‌خوابیم مقداری را که مصرف نکرده‌ایم نمی‌توانیم به روز بعد منتقل کنیم. لحظه‌هایی که زندگی نکرده‌ایم از دستمان رفته است. دیروز ناپدید شده است، و این حساب هم همیشه ممکن است در یک چشم بر هم زدن بسته شود! اما با این حال همچنان بسیاری از انسان‌ها به جای استفاده از موجودیشان بحث‌ و جدل می‌کنند و غصه می‌خورند

/ 0 نظر / 64 بازدید