آرش آهمند (هاوش)
گاهی بغیر حسرتت راهی نداری

آری فقیری سکه شاهی نداری

نوروز تو شکل محرم هاست آری

این حس غمگین را فقط گاهی نداری

صیادها هم رفته اند از روزهایت

دریای احساسی ولی ماهی نداری

فهمیدم از روزی که از عشقت گذشتی

تو اصل عشقی حس خودخواهی نداری

بازار عشقت رونقش از سکه ها نیست

کاری به کار سکه شاهی نداری


/ 0 نظر / 165 بازدید