ابراهیم اشراقی


ابراهیم اشراقی

نویسنده: فهیم بخشی fahim bakhshi - سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/۳۱

9246_ugc9kNp6.jpg

میهمانید به شعری از جناب اقای ابراهیم اشراقی

شعر طنز بیرجندی " بِبَخشَی " -- می بخشید


سَرِ کوچه شمار دیدُم ببَخشَی

کَموکِّه اُونجَه وَاستیدُم بِبَخشَی


سلام کِردُم ولی از ته گلو خُو

هوا یخ بُو مِلَرزیدم بِبَخشَی


میو ن ، چادِر بُدَی اما از آخِر

کِلَپّ و لَو شُمار دیدُم ببخشی


شما ،کُفری بُدَی اما چه فَیدَه ؟

مُو تَه دل خومِخَندیدم ببخشی


مِپِندارُم شماهم دل شما مَست

میون کوچه مِرقصیدم ببخشی


به یَکهُو دِر سِرا وا شُد وَویلاه

به قُرعُومرگ خُوردیدم ببخشی


مو از نَه نِه ی شما دلخور نیایم

ولی خَیلِه بترسیدُم ببخشی


هَفَش تا فاشِ جیشتِ وَمُو دادَن

که حالِ خو ر نِفَهمیدم ببخشی


مو وَر دورِخُو مثل پَل پَلیسکِه

هَموجوری مِچَرخیدم ببخشی


مو و اُونو و خاک اِنداز و جارو

سه چارروز وُرمِلَنگیدُم ببخشی


از آخِر هم شما پا پِش گذاشتَی

و گر نه وَا مِجرتیدُم ببخشی


خدا عمرِ بده نَه نِه ی شما رَ

شُمار وَر نه نه بخشیدم ، ببخشی

ابراهیم اشراقی

/ 0 نظر / 281 بازدید