علی میرزائی

6800c63f-2391-49cc-aa2d-d94e1a696381-7121531.jpg

امید وصال

تو با یک گوشه ی چشمی مهارم کرده خندیدی

شکستی عهد و پیمانت خمارم کرده خندیدیدی

صدف گون بر رقیبم بی وفا آغوش بگشودی

و بر موج غم عشقت سوارم کرده خندیدی

مرا شوری به سر شوقی به دل"یاس سفید"م بود

که اشک و آه و غم را غمگسارم کرده خندیدی

مرا صبرو قراری بود و امید وصال تو

چه بی رحمانه بی صبر و قرارم کرده خندیدی

به هر جایی که رفتی آمدم چون سایه دنبالت

مرا آواره از شهرو دیارم کرده خندیدی

 (رها) را روزگاری بود و گاهی خاطر جمعی

مرا حیران تو در شب های تارم کرده خندیدی

علی میرزائی

(رها)


/ 1 نظر / 40 بازدید