علیرضا آبیز

علیرضا آبیز


 

9246_AO84A3r1.jpg

 

چقدر باید آدمی عمر کند تا بفهمد

که لب به شکل بوسه آفریده شده است

که پرندگان ناگزیر از آوازند

که پیشه‌ی جوانی عاشقی‌ست

و من زرخرید تو نیستم سرور من!

چقدر باید آدمی عمر کند

تا بفهمد که شاخه برای شکستن نیست

که واژه جیب‌ات را نمی‌رباید

و کلام پایت را نمی‌شکند!

و من زرخرید تو نیستم سرور من!

چقدر باید آفتاب در مغرب فرو شود

از مشرق برآید

بر تو بتابد

تا بفهمی که زمین می‌چرخد

و تو مرکز عالم نیستی

و هیچ کس زرخرید تو نیست سرور من!

چقدر باید آدمی عمر کند ای فرزند انسان!

تا بفهمد که زیر آسمان هیچ چیز تازه نیست

و باطل اباطیل است

و تو حتی لایق هجویه‌ای هم نیستی سرور من!

در دیوار کعبه دیدم

بر سنگی نوشته بود:

زیان‌کار است فرزند آدم

و چه گمراه است آن‌که می‌پندارد در راه است!

 علیرضا آبیز


/ 0 نظر / 162 بازدید